پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1889998
  • بازدید امروز : 809
  • بازدید دیروز : 705
آنچه در این کارگاه ياد می گيريد:     

 
  • فعاليت ورزشی سالمندان
  • فعاليت ورزشی هاي استقامتی
  • حرکات و نرمش هاي برنامه ريزي شده جهت سالمندان
 
 
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

خداوند، راه ما را با گامهای خودمان میسازد!

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار