پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
منوی سایت
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1723475
  • بازدید امروز : 389
  • بازدید دیروز : 410
با یک کلیک به خانواده گسترده رهایش بپیوندید...
@Rahayeshchannel     کانال مرکز رهایش
  @TA_HOME کانال تخصصی تحلیل رفتار متقابل

کارگاه : تمایزیافتگی خویشتن
دکتر اسماعیل موسوی
5 جلسه سه ساعته

گروه مخاطب: کسانی که دوره نمایشنامه تحلیل رفتار متقابل (TA)  را گذرانده اند.
 
تا کنون دانسته ایم :
 می توان محتوای یک حالت نفسانی را از یک حالت نفسانی دیگر تمیز و تشخیص داد
 افراد می توانند با اراده خود از یک حالت نفسانی به حالت نفسانی دیگر تغییر وضعیت بدهند
 
اما :
اگر محتوای دو حالت نفسانی با یکدیگر ادغام شوند  یا ؛
شخصی نتواند وارد حالت نفسانی خاصی شود و یا از آن خارج گردد یا ؛
محتوای والد یا کودک خود را با بالغ اشتباه بگیرد؛
چه پیش خواهد آمد؟
 
در این کارگاه به بررسی این وضعیت ها خواهیم پرداخت و راهکارهایی جهت آنها ارایه خواهیم داد تا در تمایز حالات خود موفق تر از پیش باشیم.

 
تلنـگر !

این جمله را با صدای بلند تکرار کنید: من خودم را ، بی قید و شرط دوست دارم.

اطلاعات تماس
6479043487
info@rahayesh.com
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
خبرنامه SMS