پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 2756384
  • بازدید امروز : 31
  • بازدید دیروز : 320

کارگاه : تمایزیافتگی خویشتن
دکتر اسماعیل موسوی
5 جلسه سه ساعته

گروه مخاطب: کسانی که دوره نمایشنامه تحلیل رفتار متقابل (TA)  را گذرانده اند.
 
تا کنون دانسته ایم :
 می توان محتوای یک حالت نفسانی را از یک حالت نفسانی دیگر تمیز و تشخیص داد
 افراد می توانند با اراده خود از یک حالت نفسانی به حالت نفسانی دیگر تغییر وضعیت بدهند
 
اما :
اگر محتوای دو حالت نفسانی با یکدیگر ادغام شوند  یا ؛
شخصی نتواند وارد حالت نفسانی خاصی شود و یا از آن خارج گردد یا ؛
محتوای والد یا کودک خود را با بالغ اشتباه بگیرد؛
چه پیش خواهد آمد؟
 
در این کارگاه به بررسی این وضعیت ها خواهیم پرداخت و راهکارهایی جهت آنها ارایه خواهیم داد تا در تمایز حالات خود موفق تر از پیش باشیم.

 
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

همانگونه که کاری را برای کسی که دوستش دارید انجام می دهید ، برای خودتان هم کاری انجام دهید!

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار