پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 2756369
  • بازدید امروز : 16
  • بازدید دیروز : 320
دکتر اسماعیل موسوی

5 جلسه 3 ساعته

گروه مخاطب: افرادی که دوره تحلیل رفتار متقابل-TA- بالغ ماندن را گذرانده اند.
  
یک نقشه از قبل کشیده شده برای اینکه زندگی چگونه زندگی کنیم!

 
هریک از ما در دوران کودکی داستان زندگی خود را می نویسیم. این داستان آغاز،میانه و پایانی دارد. ما طرحی اساسی این داستان را دردوران طفولیت می نگاریم. وقتی کمی بزرگتر شدیم جزئیات بیشتری به این داستان اضافه می کنیم.  ما می توانیم این داستان را بعد ها در دوران بزرگسالی مورد تجدید نظر قرار دهیم.
ما به عنوان افراد بزرگسال معمولا" از داستان زندگی که برای خود نوشته ایم آگاهی نداریم. با این وجود احتمالا" تا به آخر به انجام آن وفادار خواهیم ماند. بدون آگاهی از داستان زندگی ، احتمال دارد که زندگی خود را بر اساس آن بنا نموده و به سوی صحنه های پایانی که در دوران طفولیت نوشته شده است (تصمیمات دوران کودکی) پیش رویم.
این داستان زندگی که ما از آن آگاهی نداریم در نظریه ی تحلیل رفتار متقابل پیش نویس زندگی نامیده می شود.


در این کارگاه بررسی می کنیم:
 
  • من و مجوزهایی که از کودکی با خود دارم
  • من و بازدارنده هایی که از کودکی با خود آورده ام
  • سوق دهنده های غالب من
  • کشف نمایشنامه و پیش نویس زندگیم
  • نوشتن نمایشنامه ای جدید
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

برای خوشحال بودن راه های بسیاری هست، آنها را پیدا کنید!

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار