پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1888408
  • بازدید امروز : 871
  • بازدید دیروز : 701

دکتر اسماعیل موسوی

4 جلسه 2 ساعته

گروه مخاطب: همه افراد بالای 20 سال

تجارب باساختار چیست؟

تجارب باساختار بطور کلی یک طرح یادگیری گروهی است و ماهیتا دارای ابعاد و اهداف و اشکال مختلفی است.

تجارب باساختار دارای دو بعد درون فردی و بین فردی است و هدف از آن کمک به افراد برای پرداختن به فرایندهای درونی خود است که منجر به خودشناسی بیشتر می گردد.

تاکید تجارب باساختار بر :
رسیدن به شناخت بیشتر خود و خویشتن درونی به عنوان مبنایی برای گرفتن تصمیمات سازنده تر ،داشتن یک زندگی کارسازتر ،تغییر دادن احساسات و افکار و رفتار خود، و بالاخره شکوفا کردن یا تحقق بخشیدن به قابلیت های خویش است.
ما در این کارگاه 4 تجربه باساختار را در کنار هم اجرا خواهیم کرد و به تجزیه و تحلیل روانشناختی آنها خواهیم پرداخت.


 
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

خودتان را ببخشید !

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار