پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
منوی سایت
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1840780
  • بازدید امروز : 563
  • بازدید دیروز : 813
دکترای روانشناسی
عضو انجمن PPT ( انجمن روانشناسی مثبت آمریکا)
از سال 69 راه اندازی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 76 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 80 همکاری با مرکز مشاوره شرکت فولاد مبارکه و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه هنر اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره شرکت نفت و ادامه همکاری تا کنون
 
فعالیت های حرفه ایی:
تحصیلی( یادگیری شناختی، تقویت انگیزش، مدیریت زمان)
شخصیتی( هویت یابی، مهارت های زندگی، سبک زندگی)
رواندرمانی مثبت فردی – گروهی

 
تلنـگر !

خودتان را ببخشید !

اطلاعات تماس
6479043487
info@rahayesh.com
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
خبرنامه SMS