پیام ما
همه می گویند
پیشگیری بهتر از درمان است
ما به آن عمل می کنیم
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 1889869
  • بازدید امروز : 680
  • بازدید دیروز : 705
دکترای روانشناسی
عضو انجمن PPT ( انجمن روانشناسی مثبت آمریکا)
از سال 69 راه اندازی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 76 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 80 همکاری با مرکز مشاوره شرکت فولاد مبارکه و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه هنر اصفهان و ادامه همکاری تا کنون
از سال 84 همکاری با مرکز مشاوره شرکت نفت و ادامه همکاری تا کنون
 
فعالیت های حرفه ایی:
تحصیلی( یادگیری شناختی، تقویت انگیزش، مدیریت زمان)
شخصیتی( هویت یابی، مهارت های زندگی، سبک زندگی)
رواندرمانی مثبت فردی – گروهی

 
اطلاعات تماس
CONNECT TO MY NEW WEBSITES:
PSYCHOLOGY TODAY
THERAPYTRIBE
لینک تعیین وقت قبلی
Ahmadreza Zamani
تلنـگر !

همانگونه که کاری را برای کسی که دوستش دارید انجام می دهید ، برای خودتان هم کاری انجام دهید!

ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار